Ochrona istn. zabudowy - palisady


 Lp.    Rok    Temat    Zamawiający        Zadanie
 Etap   Uwagi  Podstawowe dane
dł. odc. [mb]  pow. [m2]  gł. wykopu [m]
 7 2015 

BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH: BUDYNEK A Z GARAŻEM W POZIOMIE 0, BUDYNEK B Z GARAŻEM PODZIEMNYM I USŁUGAMI W PARTERZE

KRAKÓW, UL. KOŚCIUSZKI

GPP GRUPA PROJEKTOWA  PB zabezpieczenie wykopu oraz zabezpieczenie stateczności budynków sąsiednich z pomocą palisady wykonywanej z mikropali wierconych o średnicy Ø30cm w technologii VDW w rozstawie 31cm. Jako zbrojenie mikropali projektuje się kształtowniki walcowane.
Zastosowano następujące rozwiązania konstrukcyjne:
a. Palisada rozpierana jako zabezpieczenie budynków
b. Palisada wspornikowa jako zabezpieczenie budynku stanowiąca docelowo element konstrukcji budynku.
c. Palisada wspornikowa stanowiąca obudowę wykopu i tracony szalunek dla realizacji ściany zewnętrznej garażu podziemnego. palisada zwieńczona żelbetowym oczepem, rozpory stalowe 
129  811   1,1-5,4
6 2014 BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY Z USŁUGAMI
WARSZAWA, UL. KAROLKOWA
U.P.B. Design Studio Rafał Podstawka PB zabezpieczenie budynku sąsiedniego - palisada J-G Dp=60cm, rozpierana, różnica poziomu posadowienia budynku i proj. wykopu: 1,00m 15 90 1,6
5 2013

BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWY "G-HOUSE"

ŁÓDŹ, UL. RADWAŃSKA

 PRACOWNIA PROJEKTOWA MICHAŁ MAŁACHOWSKI  PW  palisada z kolumn w technologii J-G Dp=50cm Lp=6.0-7.0m; zbroj. z kształtownika walcowanego, 1 poziom rozparcia w oczepie, palisada stanowi zabezpieczenie budynku sąsiedniego oraz posadowienie pośrednie dla projektowanego budynku  72,5 435  3,1-3,4 
 4  2012  BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Z USŁUGAMI W PARTERZE I GARAŻEM PODZIEMNYM
KRAKÓW, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 107A
P.H.U. ZiP Klimas,Syk Sp. Jawna  PW   palisada CFA Dp=50cm wspornikowa /zabezpieczenie wykopu od ulicy/ 12   96  3,8
3  2012 SZPITAL SPECJALISTYCZNY BIAŁA PODLASKA, UL. TEREBELSKA STUMP ODDZIAŁ POŁUDNIE  PW  palisada VDW, kotwienie w oczepie stalowym, kotwy 135mb  22   115 1,9-2,9 
2012  PARKING WIELOPOZIOMOWY.
SANOK, REJON UL. ŁAZIENNEJ
I PLACU ŚW. MICHAŁA 
STUMP ODDZIAŁ POŁUDNIE   PW zabezpieczenie budynku istn. palisada VDW kotwiona, oczep stalowy  16  66 

3,3-7,0 

 1 2012  BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 4 KONDYGNACYJNYCH
KRAKÓW, UL. SKORUPKI/JAWORSKIEGO 
STUMP ODDZIAŁ POŁUDNIE PW  zabezpieczenie budynków przy ul. Jaworskiego 3 (5kond.) oraz Idzikowskiego 2 (4 kond.) palisadą VDW, palisada kotwiona/ rozpierana w oczepie żelbetowym 28  183  2,3 
OZNACZENIA:
PP- PROJEKT PRZETARGOWY
PB- PROJEKT BUDOWLANY
PW- PROJEKT WYKONAWCZY
K- KONCEPCJA 
y>