Stateczność skarpy


Lp.  Rok  Temat  Inwestor  Zadanie
Etap Uwagi
 3  2015 Likwidacja osuwiska w miejscowości Mała przy dodze powiatowej nr 1347R relacji ŁĄczki Kucharskie - Mała w km. 6+200 - 6+600    PBW  Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie prac polegających na zabezpieczeniu osuwiska obejmującego odcinek drogi gminnej o długości ok. 270 m. Projektuje się wykonanie kotwionej konstrukcji oporowej wykonanej z pali CFA o średnicy Dp=50cm oraz 80cm , długości 5,5-13,5m, zwieńczonej żelbetowym oczepem. Konstrukcja kotwiona w oczepie co 2,5m.  Całkowita długość pali 2778m, 274szt. Łączna ilość kotew 78szt., łączna długość 1486mb. Projektowany rozstaw układu pali wynosi 1,25 m. Analiza stateczności prowadzona była z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego GEO5 – Stateczność zbocza firmy FINE Sp. z o.o.
2015   Likwidacja osuwiska w miejscowości Zagorzyce Górne przy drodze powiatowej nr 1342 relacji Sędziszów Małopolski – Szkodna – Wielopole Skrzyńskie, KRO 18-15-045-1  Powiat Ropczycko – Sędziszowski
ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
 PBW W poboczu drogi od strony potoku Budzisz projektuje się wykonanie kotwionej konstrukcji oporowej, zwieńczonej belką oczepową i ukrytej w poboczu drogi. Konstrukcja oporowa wykonana zostanie jako ażurowa z wykorzystaniem pali iniekcyjnych „jet grouting” średnicy 60 cm i długości od 5,0 do 7,5 m oraz kotew systemowych o długościach 11,0 i 14,0 m wykonywanych pod kątem 30°. Zbrojenie pali iniekcyjnych „jet grouting” stanowić będzie kształtownik IPE ze stali S355 (18G2) o długości dostosowanej do długości poszczególnych pali i utwierdzony w belce oczepowej. Analiza stateczności prowadzona była z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego GEO5 – Stateczność zbocza firmy FINE Sp. z o.o.
 1 2015  Projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczenia osuwiska
w miejscowości Zwiernik w Gminie Pilzno 

GMINA PILZNO

ul. RYNEK 6

39-220 PILZNO

PBW   Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie prac polegających na zabezpieczeniu osuwiska obejmującego odcinek drogi gminnej o długości ok. 150 m. Projektuje się wykonanie kotwionej konstrukcji oporowej wykonanej z układu 2 pali żelbetowych średnicy 35 cm, długości min. 6,0 m. Projektowany rozstaw układu pali wynosi 1,20 m. Projektowane pale będą zbrojone. Jako zbrojenie należy zastosować profili stalowych typu IPE lub HEB ze stali S235. Cała konstrukcja zostanie kotwiona z wykorzystaniem stałych kotew wierconych iniektowanych (z podwójną iniekcją) o długości całkowitej 13,0 m zbrojonych prętem SAS 35. Analiza stateczności prowadzona była z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego GEO5 – Stateczność zbocza firmy FINE Sp. z o.o.
y>