Opinie techniczne


Lp.  Rok  Temat  Zamawiający  Zadanie
 8 2014 

OCENA KONSTRUKCYJNA
DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYBURZENIA ŚCIANY
W RAMACH ADAPTACJI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU MALARSTWA ASP DLA POTRZEB DZIEKANATU.

KRAKÓW, PL. MATEJKI 13

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
Im. Jana Matejki 
Celem niniejszego opracowania jest ocena konstrukcyjna nt. możliwości wyburzenia w/w ściany
w ramach projektowanej przebudowy i adaptacji pomieszczenia nr 05 i 06 na Dziekanat Wydziału Malarstwa. 
7 2014

OCENA KONSTRUKCYJNA DOT. MOŻLIWOŚCI WYBURZENIA ŚCIANY.

KRAKÓW, UL. CYSTERSÓW

PETRODOM VENNA Sp. z o.o. Sp. K.  Celem niniejszego opracowania jest ocena konstrukcyjna nt. możliwości wyburzenia w/w ściany
6 2014

TYMCZASOWA KWATERA ODWADNIANIA
OSADÓW DENNYCH

STAW „KALINA”, ŚWIĘTOCHŁOWICE

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. Celem niniejszej Opinii Technicznej jest analiza obliczeniowa stateczności grobli – obwałowania pod kątem możliwości jej wykonania oraz bezpiecznej eksploatacji. W wyniku analizy zostanie określona prawidłowość przedstawionego rozwiązania pod względem stateczności i wytrzymałości oraz dokonana zostanie ocena trwałości rozwiązania.
W zakres opracowania wchodzi analiza stateczności grobli – obwałowania dla najbardziej wytężonego przekroju dla trzech uzgodnionych poziomów napełnienia kwatery odwadniania osadów poziomu wody w stawie Kalina.
 5  2014

OCENA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO STROPU NAD PARTEREM.

GALERIA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH

KRAKÓW, UL. BASZTOWA 18 

 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
Im. Jana Matejki
Celem niniejszego opracowania jest ocena techniczna istniejącego stropu pod kątem projektowanej przebudowy i adaptacji pomieszczenia na cele wystawiennicze Galerii. 
 4  2012

ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU DAWNEGO MŁYNA NA POTRZEBY
WYSTAWIENNICZO - BANKIETOWE.

KRAKÓW, UL. BIAŁOPRĄDNICKA 4A

PPHU PROBUDEX Sp. z o.o. Celem niniejszej opinii jest analiza możliwości realizacji części podziemnej nowoprojektowanego
budynku oraz ocena proponowanych rozwiązań projektowych w zakresie bezpieczeństwa budynku
sąsiedniego ul. Białoprądnicka 4a
3 2012

„Browar Lubicz” - Zespół Zabudowy Mieszkaniowo-Usługowej
Kraków ul. Lubicz/Strzelecka

BDS PROJEKT Celem niniejszej opinii jest analiza rozwiązań projektowych dotyczących pogłębienia fundamentów istniejącego budynku H..
W zakres opracowania wchodzi:
 analiza poprawności przyjętego rozwiązania pod względem rozwiązań technicznych
 analiza obliczeniowa
 sformułowanie wniosków i zaleceń
 2  2012

OPINIA TECHNICZNA NT. STANU KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

KRAKÓW, UL. JAWORSKIEGO 3

GRANBUD SPÓŁKA
Z O.O. 
Celem niniejszej opinii jest analiza stanu konstrukcji przedmiotowego budynku pod kątem zagrożeń
stateczności i nośności oraz możliwości użytkowania budynku. 
2 2012

„Browar Lubicz” - Zespół Zabudowy Mieszkaniowo-Usługowej

Kraków ul. Lubicz/Strzelecka

 MOFO ARCHITEKCI Celem niniejszej opinii jest analiza rozwiązań projektowych dotyczących pogłębienia fundamentów istniejącego budynku I..
W zakres opracowania wchodzi:
 analiza poprawności przyjętego rozwiązania pod względem rozwiązań technicznych
 analiza obliczeniowa
 sformułowanie wniosków, uwag i zaleceń 
1 2012

KOMPLEKS PADEREVIANUM II UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA

BUDOSTAL-2 S.A. ul. Lublańska 34, 31-476 KRAKÓW

Analiza wpływu głębokiego wykopu na budynki sąsiednie dla realizacji inwestycji „Kompleks PADEREVIANYM II” składającego się z budynków A. B.

W zakres opracowania wchodzi:
 analiza zasięgu oddziaływania wykopu zgodnie z Instrukcją ITB
 obliczenia osiadania budynków sąsiednich będących w strefie oddziaływania wykopu
 analiza wpływu osiadań na bezpieczeństwo budynków istniejących
 analiza poprawności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych części podziemnej projektowanych budynków w świetle bezpieczeństwa budynków istniejących
 sformułowanie wniosków i zaleceń dotyczących realizacji części podziemnej projektowanych budynków oraz ewentualnych zaleceń dotyczących działań koniecznych do zabezpieczenia istniejących budynków w czasie robót budowlanych

y>